تست

محصولات

۱۵:۵۰
۴ / ۳ / ۱۴۰۰

سیکلون غبار گیر

سیکلون های غبارگیر در یک نظر کلی شامل یک بخش ورودی جریان هوا و غبارات همراه که آلاینده محیط محسوب می شوند و دو خروجی به منظور خروج غبار جدا شده ...

۱۳:۰۰
۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۶

دستگاه سختی گیر آب

برای سختی زدایی معمولاً از دستگاههای سختی گیر استفاده می شود. دستگاه شامل یک استوانه فلزی است که در داخل آن مواد موثر در سختی زدایی...

۱۲:۵۷
۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۶

فیلتر شنی افقی و عمودی صافی شنی فیلتر خابیده

فیلتر شنی جهت حذف ذرات معلق (Suspended Solids ) تا قطر 50 ميكرون یا به بیان ساده کاهش کدورت آب و فیلتر کربنی به منظور حذف طعم، بو...

۱۲:۵۲
۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۶
محصولات ویژه