تست

مقالات اصلی

کاربرد مخزن فیلتر شنی تحت فشار و تانکر های فیلتر کربن اکتیو

مخزن,تانکر,سیلو,تانکر سازی,مخزن استیل,تانکر استیل,سیلو استیل,فیلتر شنی,مخزن تحت فشار فیلتر شنی,مخزن تحت فشار فیلتر کربن اکتیو, مخزن تحت فشار صافی شنی ,صافی شنی تند,برج تفطیر ,راکتور,تانکر ,

۱۴:۱۵
۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۶
مقالات اصلی ویژه
تعداد رکورد : 11