درباره ما

کارخانه تولیدی صنعتی پارس مخزن

کارخانه تولیدی صنعتی پارس مخزن


کارخانه تولیدی صنعتی پارس مخزن

در سال 1371با کسب مجوز بهره برداری از وزارت صنایع و معادن وارد فعالیتهای رسمی خود گردید وامروز پس از 2 دهه فعالیت مستمر و بی وقفه در زمینه تولید انواع محصولات تاسیساتی با تمام توان در راستای تنوع محصولات، ارتقای سیستمهای تولید،کسب رضایت مصرف کنندگان و بروز رسانی هر چه بیشتر ،جهت حضور در عرصه تولید و توسعه میهن عزیزمان تلاش کرده است. در این زمینه کارخانه پارس مخزن با بهره گیری از مهارتهای متخصصان این امر،استفاده از نرم افزارهای روز،استانداردهای معتبر جهانی و دستگاههای پیشرفته تولید توانسته است گامهای بلندی بردارد. و در این راستا برای آشنایی هر چه بیشتر شرکتهای پیمانکار ساختمانی و تاسیساتی، و مهندسان مشاور اقدام به راه اندازی سایت اینترنتی نموده است .